Archiv
 • Návrh závěrečného účtu ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko v plném rozsahu (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Návrh závěrečného účtu ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko v užším rozsahu (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Příloha účetní závěrky ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Rozvaha ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Sestava FIN 2-12 ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Účtový rozvrh 2020 obec Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2020 obec Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Zpráva o výsledku PH 2020 - obec Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Hodnotící zpráva obec Sedlečko r.2020 (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Zápis inventura 2020 Sedlečko (Vyvěšeno 10.3.2021, Sejmuto: 23.4.2021)
 • Rekonstrukce a odbahnění rybníka Dítě (Vyvěšeno 27.9.2018, Sejmuto: 18.10.2018)
 • Sedlečko - místní komunikace na p. č. 1085/3 (Vyvěšeno 27.9.2018, Sejmuto: 16.10.2018)
 • Kupní smlouva železnice (Vyvěšeno 30.6.2018, Sejmuto: 30.7.2018)
 • Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (Vyvěšeno 21.11.2017, Sejmuto: 7.12.2017)
 • Návrh rozpočtu r. 2018 a rozpočtový výhled DSO Soběslavská pahorkatina 2018-2020 (Vyvěšeno 13.11.2017, Sejmuto: 30.11.2017)
 • Návrh rozpočtu r. 2018 a středn. výhled sedlečko 2018-2020 (Vyvěšeno 14.11.2017, Sejmuto: 29.11.2017)
 • Veřejná vyhláška obecné povahy (Vyvěšeno 13.11.2017, Sejmuto: 29.11.2017)
 • Oznámení o zahájení řízení o umístění sravby (Vyvěšeno 11.10.2017, Sejmuto: 29.11.2017)
 • vyzva Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 Rekonstrukce lesní cesty U Antošů (Vyvěšeno 15.8.2016, Sejmuto: 15.9.2016)
 • Rekonstrukce a odbahnění rybníka Návesný (Vyvěšeno 22.7.2016, Sejmuto: 8.8.2016)
 • Výzva k podání nabídky: Nové chodníky v obci Sedlečko - I. etapa (Vyvěšeno 30.5.2016, Sejmuto: 17.6.2016)
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 (Vyvěšeno 12.5.2016, Sejmuto: 27.5.2016)
 • Účetní závěrka (Vyvěšeno 12.5.2016, Sejmuto: 27.5.2016)
 • Závěrečný účet obce 2015 (Vyvěšeno 12.5.2016, Sejmuto: 27.5.2016)
 • Veřejná vyhláška/Oznámení o zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v katastrálním území Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno 6.5.2016, Sejmuto: 21.5.2016)
 • Veřejná vyhláška/Oznámení o zveřejnení návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozhovje JIhočeského kraje ve znění Aktualizace č. 3 (Vyvěšeno 21.4.2016, Sejmuto: 6.5.2016)
 • Oznámení/výzva výběrového řízení projektu programu rozvoje venkova (Vyvěšeno 11.2.2016, Sejmuto: 21.3.2016)
 • Veřejná vyhláška - Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č.  4 územního plánu Sedlečko u Soběslavě (zveřejněno na internetu 15.12.2015)
 • Veřejná vyhláška - veřejné vystavení návrhu změny č.  4 územního plánu Sedlečko u Soběslavě (zveřejněno na internetu 21.9.2015)
 • Závěrečný účet za rok 2014 (Vyvěšeno: 12. 5. 2015, Sejmuto: 28. 5. 2015)
 • Výzva k podání nabídky: Rozšíření vodovodu a kanalizace II. etapa (Vyvěšeno: 8. 4. 2015, Sejmuto: 29. 4. 2015)
 • Smlouva o dílo: Rekonstrukce místní komunikace na parcelním čísle 1069 v obci Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 4. 3. 2015)
 • Výzva k podání nabídky: Rekonstrukce místní komunikace na parcelním čísle 1069 v obci Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 9. 1. 2015, Sejmuto: 2. 2. 2015)
 • Veřejná vyhláška - veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č.  3 územního plánu Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 2.9.2014).
 • Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna č.  2 územního plánu Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 12. 8. 2014).
 • Veřejná vyhláška o veřejném projednání změny č.  2 územního plánu Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 30. 6. 2014).
 • Veřejná vyhláška ke změně č.  4 - veřejné vystavení návrhu změny č.  4; územního plánu Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 26. 6. 2014).
 • Veřejná vyhláška ke změně č.  3 - veřejné vystavení návrhu změny č.  3; územního plánu Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 12. 4. 2014).
 • Změna UP č.  2 (Vyvěšeno: 27. 3. 2013).
 • Závěrečný účet obce (Vyvěšeno: 8. 3. 2012).
 • Veřejná vyhláška - Usnesení, Zahájení přezkumného řízení ve věci stavby: Místní komunikace I, místní komunikace II, chodníky, veřejné osvětlení Sedlečko u Soběslavě (Vyvěšeno: 6.2.2012).
 • Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace (Vyvěšeno: 25.10.2010).
 • Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace (Vyvěšeno: 25.10.2010).