SOUČASNOST OBCE
 

Obec je od 3.2 2003 členem Svazu měst a obcí ČR a od 21.1.2004 členem Mikroregionu Soběslavsko

 

Statistické údaje:
Počet obyvatel: 147 (stav k lednu 2015)
 

Počet obyvatel: 108 (stav k 31. 12. 1999)
Průměrný věk obyvatel: 39,1
Nadmořská výška: 423 m n. m.
Zeměpisné souřadnice: 49°17´s. š., 14°45´v. d.
 

Obec Sedlečko u Soběslavě je vlastníkem lesa (25 ha), cest, rybníků (Řezník, Dítě, Petřík a Návesák) a luk o celkové výměře 46,4 ha, dále místních komunikací, budovy obecního úřadu, hasičské zbrojnice, budovy čekárny, dětského hřiště (skluzavka, houpačky, skákací koník, vláček) a sportovního areálu se základní vybaveností (WC, 3 buňky, parket, hrací plocha na volejbal či tenis). Majetkem je dále kostelíček Dobrá Voda spojený s prvními počátky lázeňství a kapličky v obci Sedlečko.

 

Obec vydala vázanou knihu o obci se zlatým písmem na hlavní straně, kterou je možno zakoupit na Obecním úřadě nebo zaslat na dobírku a to za 250 kč. V knize naleznete mnoho fotografií z počátku vzniku obce i ze současnosti.

 

První zmínky o obci Sedlečko se datují k 30.9. 1363. V roce 2008 se proto zvažuje realizace oslav při příležitosti 645. výročí založení obce.

 

 

PLÁNOVANÉ AKCE:

 

Na toto volební období 4 let je plánováno:

 

- vybagrování rybníků

- oprava kanalizace a vodovodu

- stavba protipovodňového kanálu z rybníku Dítě

- oprava chodníků a dokončení hřiště (dotace POV Jihočeského kraje)

- přípravné akce ohledně stavby čistírny odpadních vod (ČOV) - výkup pozemků, smlouvy

- opravy místních komunikací v obci Sedlečko a směrem na Dobrou Vodu

- oprava komunikace Sedlečko – Dvorce (schválená dotace z min. financí 5,9 mil. kč)

- vypracování územního plánu (v roce 2006 rozhodlo obecní zastupitelstvo o pořízení  územního plánu, v roce 2007 bylo jeho vypracování zadáno firmě arch. Ťuholové z Č. Budějovic, která pro obec Sedlečko pořizovala urbanistickou studii. Cena za vypracování byla stanovena na 89 250 kč.

 - dokončení pozemkové úpravy v katastrálním území Sedlečko

 

V letošním roce se usiluje o započetí výstavby dálnice D3 v našem katastru a přeložení plynovodu za naší obcí. Začnou též stavební práce na IV. železničním koridoru směr Tábor – Doubí.